Διαδικασία αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης

Η φυσική κατάσταση είναι η ικανότητα του ανθρώπινου σώματος να εκτελέσει συγκεκριμένο έργο. Η επιβεβαίωση της φυσικής κατάστασης προκύπτει από τον έλεγχο παραμέτρων όπως η καρδιο-αναπνευστική αντοχή, η ευκινησία, η δύναμη, η ταχύτητα, η τοπική μυϊκή αντοχή, η ευλυγισία, η σωματική σύσταση, η ισορροπία, η μυϊκή ισχύς, ο χρόνος αντίδρασης, η συναρμογή.