• Εάν έχετε υποστεί τραυματισμό
  • Εάν έχετε πρησμένο, μελανιασμένο ή παραμορφωμένο μέρος του σώματός σας.
  • Εάν έχετε κάκωση σε κάποιο σύνδεσμο, πόνο ή ενόχληση (ειδικά εάν τα συμπτώματά επιμένουν για περισσότερο από 3 μέρες)
  • Εάν κουτσαίνετε ή προστατεύετε κάποιο άκρο εξαιτίας κάποιου πόνου
  • Εάν νιώθετε μούδιασμα
  • Αν έχετε μυϊκή ατροφία
  • Εάν χρειάζεται συμβουλή για την βελτίωση της δύναμης, ευκαμψία, ισορροπία ή φυσική κατάσταση
  • Εάν χρειάζεστε συμβουλή στην αποφυγή τραυματισμών ή σε άλλους τομείς της μυοσκελετικής υγείας
  • Εάν χρειάζεστε να βελτιώσετε την φυσική απόδοσή σας σε κάποιο άθλημα
  • Εάν σχεδιάζετε μία επιστροφή σε κάποιο άθλημα ή δραστηριότητα μετά από αρκετό καιρό αδράνειας
Σαφώς, διότι κάθε φυσικοθεραπευτής έχει διαφορετικές γνώσεις, ικανότητες, εμπειρίες και επιστημονικές μεθόδους που χρησιμοποιεί στην κλινική του πράξη για να προσεγγίσει έναν ασθενή/πρόβλημα.
Ένας αριθμός για όλους τους ασθενείς δεν υπάρχει. Ο κάθε ασθενής αντιμετωπίζει διαφορετικό πρόβλημα και το σύνολο των συνεδριών θα πρέπει να συζητηθεί και αποφασισθεί από κοινού με τον γιατρό και φυσικοθεραπευτή.
Μετά την εκτίμηση/εξέταση του φυσικοθεραπευτή θα πρέπει να τεθούν κάποιοι εφικτοί στόχοι (βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι) σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να γνωρίζετε ότι βρίσκεστε σε ένα πλάνο θεραπείας με συγκεκριμένους στόχους επίτευξης και πόσο καιρό αυτό θα διαρκέσει.
Πέρα από τις υποκειμενικές διαφορές που μπορεί να βλέπετε στο σώμα σας όπως ότι πλέον πονάτε λιγότερο, υπάρχουν και αντικειμενικά κριτήρια μέτρησης που οφείλουν να χρησιμοποιούν οι φυσικοθεραπευτές για να διαπιστώσουν αν τα αποτελέσματα της κλινικής τους πράξης επιφέρουν βελτίωση, χειροτέρευση, η στασιμότητα των συμπτωμάτων.
Ανεξαρτήτου ικανής διαγνωστικής ικανότητας του φυσικοθεραπευτή σας, καλά είναι να συμβουλευτείτε πρώτα έναν γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας της πάθησης σας. Γιατρός – φυσικοθεραπευτής συνεργάζονται ομαδικά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για σας.
Κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός καθώς και η αιτία των συμπτωμάτων του τελείως διαφορετική και για αυτό χρειάζεται μια αναλυτική εξέταση πριν δοθούν κάποιες ασκήσεις. Κάποιοι τραυματισμοί ωφελούνται από συγκεκριμένες ασκήσεις οι οποίες ίδιες ασκήσεις σε διαφορετικό ασθενή μπορεί να κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Για αυτό προτείνουμε πρώτα να ολοκληρωθεί μια κλινική εξέταση και μετά να προτείνουμε ασκήσεις.
Ο πάγος και τα ζεστά επιθέματα είναι φυσικά και οικονομικά προσιτά μέσα τα οποία ανακουφίζουν τον πόνο. Ενώ και τα δυο επιτυγχάνουν το ίδιο στόχο αυτό γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Η διαφορά είναι ότι το κρύο επιβραδύνει την φλεγμονή ενώ το ζεστό θα το επιταχύνει. Επομένως σε μια ενεργή φλεγμονώδη φάση μέσα στις 72 ώρες του τραυματισμού σας θα πρέπει να επιλέξετε πάγο. Τα οφέλη των ζεστών επιθεμάτων εμφανίζονται αφού η φλεγμονή τερματιστεί.
Η χρήση πάγου θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σε περίοδο φλεγμονής μετά από κάποιον τραυματισμό. Η τοποθέτηση πάγου στην τραυματισμένη περιοχή θα πρέπει να εφαρμόζεται για 20 λεπτά κάθε 2 ώρες. Καλά είναι να χρησιμοποιείται μια πετσέτα γύρω από τον πάγο ώστε να αποφεύγεται η άμεση επαφή πάγου/δέρματος.
Εφαρμόστε ένα πακέτο θερμότητας για 10-30 λεπτά στην τραυματισμένη περιοχή. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί 2-5 φορές την ημέρα και καλά είναι να γίνεται πριν από την άσκηση. Προσοχή, βεβαιωθείτε ότι το ζεστό επίθεμα δεν είναι αρκετά θερμό και σας προκαλέσει εγκαύματα. Μπορείτε να διπλώσετε το πακέτο θερμότητας μέσα σε κάποια πετσέτα.
Στόχος μας στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η θεραπεία και η αποκατάσταση των τυχόν κινητικών δυσλειτουργιών που εκδηλώνονται άλλοτε με πόνους, άλλοτε με αδυναμία κίνησης ή και με συνδυασμό αυτών. Εκτός όμως από αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να γίνει εφαρμογή της φυσικοθεραπευτικής αγωγής με στόχο την πρόληψη ή ακόμα και την βελτίωση της συνολικής εικόνας. Άλλωστε ένα μεγάλο μέρος των πελατών, ταλαιπωρείται από χρόνιες παθήσεις ή καταστάσεις και έτσι προτιμούν να ακολουθούν μία ή δύο φορές το χρόνο φυσικοθεραπευτικά προγράμματα, με σκοπό την πρόληψη και την διατήρηση της συνολικής εικόνας τους σε ικανοποιητικά επίπεδα. Επίσης η εφαρμογή φυσικοθεραπευτικής αγωγής προεγχειρητικά βοηθά στη μετεγχειρητική πορεία καθώς ο ασθενής αντιμετωπίζει ικανοποιητικότερα τις τυχόν δυσκινησίες και έτσι επανέρχεται με πιό γρήγορους ρυθμούς.
Η φυσικοθεραπευτική αγωγή εφαρμόζεται προσαρμοσμένη σχεδόν σε κάθε πάθηση και περίπτωση. Η περίπτωση κύησης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και πρέπει η κυοφορούσα να ενημερώσει τον φυσικοθεραπευτή. Επίσης και ο φυσικοθεραπευτής πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνει ερώτηση στην λήψη του ιστορικού, όπως και να έχει την έγκριση του αρμόδιου ιατρού που παρακολουθεί την κύηση. Σίγουρα υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να εφαρμοσθούν με ασφάλεια σε τέτοιες περιπτώσεις, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ένα παράδειγμα είναι η μάλαξη (massage) όπου με ειδικά προγράμματα μπορεί να εφαρμοσθεί μέχρι και τον 6ο μήνα της κύησης.