• Το Infra Red είναι μια ειδικής κατασκευής συσκευή εκπομπής θερμικών υπέρυθρων κυμάτων με τη μορφή ερυθρού φωτός. Εκπέμπει ασφαλές, θεραπευτικό φως (ηλεκτροθερμία) το οποίο, σε συνδυασμό με αερόβια άσκηση μέτριας έντασης, επιδρά σημαντικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας καύσης και απώλειας λιπώδους μάζας από τον οργανισμό. Στο σύνολό του, αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου σωματικού βάρους.
  • Χρησιμοποιώντας την ηλεκτροθερμία σε συνδυασμό με αερόβια άσκηση μέτριας έντασης και με έλεγχο των διατροφικών συνηθειών, στοχεύει στην επιτάχυνση της διαδικασίας απώλειας λιπώδους μάζας από τον οργανισμό με μόνιμο χαρακτήρα.
  • Κάθε συνεδρία διαρκεί 30 λεπτά, έχει μέτρια ένταση (κανονικό περπάτημα) και τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την αποκλειστική, γρήγορη και μόνιμη καύση λιπώδους μάζας είναι πολλαπλάσια σε σχέση με 30 λεπτά έντονης άσκησης (τρέξιμο) στο διάδρομο.