Καρδιολογικές Παθήσεις:

  • προγράμματα αποκατάστασης σε καρδιοπαθείς
  • προγράμματα αποκατάστασης σε καρδιοχειρουργημένους