Οδηγίες για παροχές ΕΟΠΥΥ

ΦΕΚ Β 3054-2012 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.).pdf (Άρθρο 14 – 18/11/2012)

Σχετικά με τη διαδικασία παραπεμπτικών για Φυσικοθεραπευτικές πράξεις.pdf (2/7/2012)

ΦΕΚ Β 2456-2011 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.).pdf (11/6/2012)

ΦΕΚ B 1233 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.90380-25916-3294-3.11.2011 (Β΄ 2456) Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.).pdf