Πελματογράφος - Πελματογράφημα στο φυσικοθεραπευτήριο Karaiskos physiosports

Το πελματογράφημα είναι μία απλή και ανώδυνη μέτρηση που καλό είναι να γίνεται από όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας.

Ο πελματογράφος είναι μία διαγνωστική ιατρική συσκευή που λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία ή ραδιενέργεια. Αποτελείται από χιλιάδες αισθητήρες οι οποίοι καταγράφουν και αναλύουν τη βάδιση σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις που καθιστούν αναγνωρίσιμες τις ανατομικές παραλλαγές και παθήσεις των κάτω άκρων. Ο πελματογράφος EPS είναι φορητός με δυνατότητα στατικής και δυναμικής πελματογραφικής εξέτασης και διαφορετικό αριθμό αισθητήρων ανάλογα με την διάσταση του πελματογράφου. Ο πελματογράφος EPS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση δεδομένων της βάδισης, την αξιολόγηση της ισορροπίας και σαν πλατφόρμα ασκήσεων αποκατάστασης με το ανάλογο λογισμικό.

Συνήθως τα πέλματα κατασκευάζονται από στατικά αποτυπώματα των ποδιών (γύψινα ομοιώματα, προπλάσματα). Αυτά τα αποτυπώματα δεν μπορούν να αποτυπώσουν την κίνηση του ποδιού κατά την διάρκεια της βάδισης ούτε τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σημείο του ποδιού μας.