Επιλογή των κατάλληλων σωματικών κινήσεων

Θεραπευτική άσκηση είναι η κατάλληλη σωματική κίνηση για την διόρθωση ενός ελλείμματος, την βελτίωση μίας μυοσκελετικής λειτουργίας ή την διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης. Σαν θεραπευτική άσκηση ορίζεται το πρόγραμμα ασκήσεων, που επιτυγχάνει την ενδυνάμωση, τη διάταση των μυϊκών ομάδων, την βελτίωση της ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας, την κινητοποίηση των αρθρώσεων και την βελτίωση της αιματικής κυκλοφορίας και της αναπνοής.