Το Vest  Airway Clearance System βοηθάει στον καθαρισμό των αεραγωγών των ασθενών. Συγκεκριμένα απομακρύνει τη βλέννα από τα βρογχικά τοιχώματα και βοηθά στη μετακίνηση των εκκρίσεων και της βλέννας από μικρότερους σε μεγαλύτερους αεραγωγούς.

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από το σύστημα εκκαθάρισης αεραγωγών The Vest ;

  • Ασθενείς που έχουν ενδείξεις ή υποδείξεις κατακράτησης εκκρίσεων
  • Ασθενείς που έχουν δυσκολία με την κάθαρση της έκκρισης ή παρουσία ατελεκτασίας που προκαλείται από απόφραξη βλέννας

Το σύστημα Vest  ενδείκνυται για την προώθηση της κάθαρσης των αεραγωγών ή τη βελτίωση της βρογχικής παροχέτευσης για σκοπούς συλλογής βλέννας για διαγνωστική αξιολόγηση. Οι πληθυσμοί ασθενών που μπορεί να ωφεληθούν περιλαμβάνουν την κυστική ίνωση (CF), τις βρογχεκτασίες (BE) ή άλλες χρόνιες πνευμονικές και νευρομυϊκές παθήσεις.