Ο κρουστικός υπέρηχος είναι μία συσκευή παραγωγής κυμάτων υψηλής συχνότητας με θεραπευτικές εφαρμογές.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές έρευνες που αναδεικνύουν την αξία της χρήσης του με ιδιαίτερη έμφαση σε παθήσεις τενόντων (ασβεστοποιό τενοντίτιδα υπερακανθίου μυός) αλλά και άλλων ιδιαίτερων μυοσκελετικών προβλημάτων (άκανθα πτέρνας).